//ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ

ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (2004- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್), ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಇಅಂಚೆ : md@ksiidc.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಲೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್‍ನಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (Hons.) ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲಾ ಸೆಂಟರ್, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ (IAS) ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ [KSIIDC] ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ [PPP] ಆಧಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಆರ್. ಎನ್. ಸಿಂಹ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಆರ್. ಎನ್. ಸಿಂಹ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ) ಇಅಂಚೆ : ed@ksiidc.com

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. ಇವರು ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ.ಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ರ್ಟಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ (ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.) ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಅಂಚೆ : parashuram@ksiidc.com

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ (ಐಸಿಎಅರ್-ಕೆವಿಕೆ) ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಎಫ್ಎಸ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇಅಂಚೆ : gailcell.ksiidc@gmail.com

ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಎನ್.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಡಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್. ಆರ್. ಶಕುಂತಲಮ್ಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ ಟಿಐ)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್. ಆರ್. ಶಕುಂತಲಮ್ಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ ಟಿಐ) ಇಅಂಚೆ : ksiidcz3@ksiidc.com

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಎ. ಪದವೀಧರೆ. ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೈಸಲ್ / ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ – ಆರ್ ಟಿಐ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.