//ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಯರಾಮ್, ಭಾಆಸೇ - ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಯರಾಮ್, ಭಾಆಸೇ – ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಇ-ಅಂಚೆ : md@ksiidc.com

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ (ಐಎಎಸ್) ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ.ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ‍ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆಐಎಡಿಬಿ) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಎನ್. ಆರ್. ಎನ್. ಸಿಂಹ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಆರ್. ಎನ್. ಸಿಂಹ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಇಅಂಚೆ : ed@ksiidc.com

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು. ಇವರು ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ.ಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಬನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ರ್ಟಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ (ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. )ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪ್ರಭಾರÀ)

ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ, ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಇಅಂಚೆ : ksiidcz2@ksiidc.com

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಬಿಎ (ಹಣಕಾಸು) ಪದವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು, ಅಪ್ರೈಸಲ್ / ರಿಕವರಿ / ಎಫ್&ಎ / ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ್, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಇಅಂಚೆ : parashuram@ksiidc.com

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ (ಐಸಿಎಅರ್-ಕೆವಿಕೆ) ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು & ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಸ್ಡಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ (ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಶ್ರೀ ವೈ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಇಅಂಚೆ : gailcell.ksiidc@gmail.com

ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಎನ್.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ೫ ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಡಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್. ಆರ್. ಶಕುಂತಲಮ್ಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ ಟಿಐ)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್. ಆರ್. ಶಕುಂತಲಮ್ಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ ಟಿಐ)
ಇಅಂಚೆ : ksiidcz3@ksiidc.com

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಎ. ಪದವೀಧರೆ. ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೈಸಲ್ / ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ – ಆರ್ ಟಿಐ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.