ಸಲಹಾ-1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
೦೧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಲಹೆಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ – ಟ್ರಂಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿವರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಾಗಿ (ಪಿ ಎಂ ಸಿ)


  1. ಇತರೆ ವಿವರಗಳು

೦೬. ೦೨. ೨೦೧೮ ೦೨. ೦೩. ೨೦೧೮ ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
೦೬. ೦೨. ೨೦೧೮
ಆರ್ ಎಫ್ ಪಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ಬಿಎಸ್ಬಿಪಿ-೨೧.೧೨.೨೦೧೭

  1. ಇತರೆ ವಿವರಗಳು

೦೨ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (ಪಿಪಿಪಿ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ (ಬಿಐಸಿಸಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

  1. ಬಿಡ್ ಸಾರಾಂಶ
  2. ಪಿಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯೋಜನೆ
  3. ಆಟೋಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯೋಜನೆ
  4. ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್

೦೫.೦೨.೨೦೧೮ ೦೭.೦೫.೨೦೧೮ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ೦೫.೦೨.೨೦೧೮ ಬಿಐಸಿಸಿ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ
  1. ಬಿಡ್ ಸಾರಾಂಶ
  2. ಪಿಡಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯೋಜನೆ
  3. ಆಟೋಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಯೋಜನೆ
  4. https://eproc.karnataka.gov.in