/ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳು

ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳು

ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ೨೩೦೦ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಯು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್

೩೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾನು ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೆರಿಯ ಕಾರೈಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಡಾ. ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾದರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ. ಜಿ.ವಿ. ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬಿಐಎಎಲ್

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಗೌತಮ್ ಪೈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್